پروژه های داتیس

عنوان پروژه
نوع پروژه
شرح پروژه
رشت, گلسار , خیابان 179, گیلانه شرقی, پلاک 24
مسکونی
نصب پنجره به متراژ 110 متر مربع - تعداد درب و پنجره : 40
رشت, گلسار, بلوار سمیه, خیابان 123 , کوی ولیعصر
مسکونی
نصب پنجره به متراژ 33متر مربع - تعداد درب و پنجره : 23
رشت, بلوار معلم, کوچه 10 متری معلم
مسکونی
نصب پنجره به متراژ 10متر مربع - تعداد درب و پنجره : 2
رشت, بلوار معلم, کوچه فلاحتی, پلاک 124
مسکونی
نصب پنجره به متراژ 6متر مربع - تعداد درب و پنجره : 2
رشت, پل بوسار, کوچه شهید مشخ, بن نست بهاران
مسکونی
نصب پنجره به متراژ 78متر مربع - تعداد درب و پنجره : 40
رشت, منظریه, خیابان گلستانی, کوچه نسترن
مسکونی
نصب پنجره به متراژ 78متر مربع - تعداد درب و پنجره : 40
رشت, شهرک قدس, انتهای 10 متری پنجم, میدان توت
مسکونی
نصب پنجره به متراژ 15متر مربع - تعداد درب و پنجره : 6
رشت, شهرک قدس, بلوار حق پرست, ساختمان پارمیدا
مسکونی
نصب پنجره به متراژ 30متر مربع - تعداد درب و پنجره : 8
رشت, خیابان انصاری, کوچه یعقوب زاده, فرعی 2, پ37
مسکونی
نصب پنجره به متراژ 33متر مربع - تعداد درب و پنجره : 20
رشت, سردارجنگل, کوچه خباز, پلاک 153
مسکونی
نصب پنجره به متراژ 14متر مربع - تعداد درب و پنجره : 6
جاده لاکان, مجتمع مسکن مهر, پروژه استخر شنا
مسکونی
نصب پنجره به متراژ 65متر مربع - تعداد درب و پنجره : 30
فومن, بلوار ابوذر
مسکونی
نصب پنجره به متراژ 69متر مربع - تعداد درب و پنجره : 24
فومن, بلوار ابوذر, کوچه سید سهیل شریفی زاده
مسکونی
نصب پنجره به متراژ 20متر مربع - تعداد درب و پنجره : 7
صومعه سرا, کسماء, روستای شارم
مسکونی
نصب پنجره به متراژ 25متر مربع - تعداد درب و پنجره : 10
رشت,باقرآباد,کوچه شهید قلی پور,کوچه عابد عشقی,پلاک4
مسکونی
نصب پنجره به متراژ 35متر مربع - تعداد درب و پنجره : 15
فومن- شهرک امام خمینی
مسکونی
نصب پنجره به متراژ 10متر مربع - تعداد درب و پنجره : 4
رشت,شهرک قدس,خیابان گلها,10متری چهارم,پلاک 6
مسکونی
نصب پنجره به متراژ 60متر مربع - تعداد درب و پنجره : 24
رشت,اداره مخابرات,شهرداری
تجاری
رشت,منظریه,کوچه میهن,کوچه چهارم,پلاک25,واحد2
مسکونی
نصب پنجره به متراژ 15متر مربع - تعداد درب و پنجره : 7
سنگر,خیابان شهرستان,بعداز بازارچه اول,کوچه شهید جواد سهرابی,شهرک گلها
مسکونی
نصب پنجره به متراژ 25متر مربع - تعداد درب و پنجره : 10
فومن,میدان پاسداران,ورودی فرهنگیان,کوچه شهید علی فرجود
مسکونی
نصب پنجره به متراژ 22متر مربع - تعداد درب و پنجره : 8
پیربازار,10کیلومتری جاده ضیابر,پل نوخاله,به سمت جاده سسمس,شهرک الهیه
مسکونی
نصب پنجره به متراژ 15متر مربع - تعداد درب و پنجره : 9
رشت-بلوار قلی پور-روبرویبیمارستان-پارس-کوچه عارف رضاپور
مسکونی
نصب پنجره به متراژ 100متر مربع - تعداد درب و پنجره : 42
رشت-جاده لاکان-متمع پزشکان آمارو
مسکونی
نصب پنجره به متراژ30متر مربع - تعداد درب و پنجره : 17
رشت-بلوار معلم-میدان سرگل-کوچه نبوت چهارم-ساختمان علیرضا
مسکونی
نصب پنجره به متراژ 5متر مربع - تعداد درب و پنجره : 1
----
مسکونی
نصب پنجره به متراژ 5متر مربع - تعداد درب و پنجره : 4
رشتیان-نرسیده به فلکه جهاد-ساختمان رحمت
مسکونی
نصب پنجره به متراژ 10متر مربع - تعداد درب و پنجره : 5
فلکه رازی- جنب اداره پزشک قانونی
تجاری
نصب پنجره به متراژ 60متر مربع - تعداد درب و پنجره : 16